kolko kolka

Oferta

Elektrociepłownie kogeneracyjne zasilane biopaliwami XILO CHP

Modułowe elektrownie działają na zasadzie kogeneracji. Kogeneracja – proces technologiczny jednoczesnego wytwarzania ciepła użytkowego i energii elektrycznej w elektrociepłowni. Zapewnia wzrost sprawności energetycznej i zmniejszenie zużycia paliwa. Zastosowanie kogeneracji daje duże oszczędności ekonomiczne i jest bardziej korzystne pod względem ekologicznym – w porównaniu z odrębnym wytwarzaniem ciepła w klasycznej ciepłowni i energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej. Energia cieplna uzyskiwana w elektrowniach kogeneracyjnych w wyniku spalania biopaliwa wykorzystywana jest do produkcji pary. Wytworzona para podawana jest do turbiny parowej, która napędza generator elektryczny – wytwarzana jest energia elektryczna. Przepracowana para trafia następnie do kondensatora, w którym oddaje energię cieplną wodzie użytkowej w sieci. Skondensowana para wraca z powrotem do kotła i cykl powtarza się. Dodatkowa energia cieplna uzyskiwana jest w kondensacyjnym ekonomizerze spalin i także przekazywana jest wodzie użytkowej w sieci.

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE:

• palenisko,
• kocioł parowy,
• turbina parowa z generatorem,
• filtr elektrostatyczny (ESF),
• ekonomizer kondensacyjny,
• kanały oczyszczania spalin i komin,
• system usuwania popiołu,
• urządzenia elektryczne i automatyczne,
• system uzdatniania wody wraz z odgazowywaczem,
• rurociągi wody i pary,
• system składowania i transportu biopaliw.

ZALETY:

• szybka i terminowa realizacja projektu przy minimalnych kosztach dzięki zastosowaniu niezawodnych standaryzowanych rozwiązań, 
• zapewnienie ustalonych w projekcie gwarantowanych parametrów energetycznych urządzeń,
• wysoki poziom efektywności i niezawodności: ≥ 8000 godzin pracy w roku,
• wysokie wskaźniki ochrony środowiska: ≤ 100 mg/Nm3,
• możliwość spalania paliwa drzewnego i torfu o niskiej jakości,
• łatwość eksploatacji i napraw.

  XILO CHP 2.5 XILO CHP 5.0 XILO CHP 10.0 XILO CHP 20.0
Moc elektryczna 1–2,5 МWe 1,5–5,0 МWe 3–10 МWe 4 – 20 МWe
Moc cieplna 12 МWt 20 МWt 40 МWt 70 МWt

 

Powrót