kolko kolka

Oferta

Ekonomizer kondensacyjny XILO ECO

Kondensacyjne ekonomizery spalin (dalej – KES) odzyskują energię, zapewniając kondensację pary wodnej powstałej przy spalaniu biopaliw i zawartej w spalinach wychodzących z kotła. Praca kondensacyjnego układu odzyskiwania energii ze spalin opiera się na zasadzie chłodzenia gazów dymowych przechodzących przez komorę ekonomizera wykonaną ze stali nierdzewnej. Rozpylone w strumieniu spalin przy pomocy specjalnie skonstruowanych dysz cząsteczki wody tworzą mgłę o bardzo dużej powierzchni wymiany ciepła. Gorące spaliny stykając się z kroplami rozpylonej wody intensywnie oddają ciepło, w wyniku czego zawarta w spalinach para wodna ulega skropleniu. Wytrącony w ten sposób płynny kondensat wykorzystywany jest w zamkniętym obiegu, w którym za pośrednictwem wymiennika płytowego przekazuje ciepło np. do systemu centralnego ogrzewania. Nadmiar kondensatu jest usuwany z układu.

W zależności od stopnia zanieczyszczenia i rodzaju zastosowanego systemu oczyszczania spalin (multicyklony, filtry elektrostatyczne itd.) wraz z kondensacyjnym układem odzyskiwania energii ze spalin (ekonomizerem) mogą być instalowane urządzenia do oczyszczania wody od stałych cząsteczek (zawiesin) i strącania osadu. W skład urządzeń do oczyszczania wody wchodzą odstojniki, otwarte filtry piaskowe, zbiorniki wody oczyszczonej i systemy usuwania osadu. Takie urządzenia mogą być używane zarówno w cyklu zamkniętym, jak i do oczyszczania usuwanego z układu nadmiaru kondensatu.

ZALETY:

• zwiększenie ogólnej sprawności ciepłowni nawet o 25 – 32% mocy kotła, dzięki chłodzeniu produktów spalania i wykorzystaniu ciepła kondensacyjnego,
• wysoka efektywność usuwania cząsteczek stałych: przy zastosowaniu multicyklonów w spalinach za KES pozostaje do 50 mg/Nm3 mniej,
• powstały i oczyszczony kondensat może być wykorzystany do uzupełnienia wody obiegowej, co znacznie zmniejsza zużycie świeżej wody,
• samooczyszczające się powierzchnie robocze,
• możliwość modulowania mocy KES w zależności od wielkości strumienia spalin w celu optymizacji zużycia energii elektrycznej,
• łatwość i wygoda obsługi,
• konstrukcja modułowa.

PARAMETRY:

Zakres mocy kotła:                                                                               0,7 – 30 MWt
Zakres mocy cieplnej odzyskiwanej w KES:                                  0,15 – 7,5 MWt
Wilgotność paliwa, średnia:                                                              50%
Temperatura wody powracającej:                                                   45 °C
Temperatura spalin za kotłem (przed KES):                                 180 °C
Temperatura spalin za KES:                                                               48 °C

Powrót