kolko kolka

Oferta

Ciepłownie wytwarzające parę XILO HEAT

Produktem wytwarzanym w ciepłowniach parowych jest para, którą można wykorzystać w przemysłowych procesach technologicznych do ogrzewania w sieciach ciepłowniczych lub do wytwarzania energii elektrycznej w elektrociepłowniach. Głównymi elementami, wchodzącymi w skład ciepłowni, są: urządzenia do magazynowania i podawania paliwa (gospodarstwo paliwowe), palenisko, kocioł, system oczyszczania produktów spalania, degazator, ekonomizer kondensacyjny, system usuwania popiołu, komin.

ZALETY:

• wysoki poziom efektywności i niezawodności dochodzący do ponad 87%,
• pełna automatyzacja całej ciepłowni,
• dobre wskaźniki ekonomiczne,
• długowieczność urządzeń,
• serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

PARAMETRY TECHNICZNE:

Zakres mocy kotła (wydajność): 1 – 75 t/h
Zakres modulacji mocy: 30 – 100%
Temperatura pary: do 500 °C
Ogólna sprawność ciepłowni: 106%
Stężenie NOx za kotłem
(przy zawartości azotu w paliwie do 0,5%):
< 400 mg/Nm3
Stężenie CO za kotłem: < 200 mg/Nm3
Stężenie pyłów (cząsteczki stałe) w spalinach: < 50 mg/Nm3
Wilgotność paliwa: do 60%
Zawartość popiołu: do 10%
Rodzaj paliwa: odpady, zrębki i granulaty drzewne, słoma, odpady komunalne

 

Powrót