kolko kolka

Oferta

Ciepłownie wodne XILO HEAT

Produktem wytwarzanym w ciepłowniach tego typu jest gorąca woda, którą wykorzystuje się w sieciach ciepłowniczych jako ciepłą wodę użytkową lub do ogrzewania pomieszczeń. Głównymi elementami, wchodzącymi w skład ciepłowni wodnej, są: urządzenia do magazynowania i podawania paliwa (gospodarstwo paliwowe), palenisko, kocioł, system oczyszczania produktów spalania, ekonomizer kondensacyjny, system usuwania popiołu, komin, system sterowania.

ZALETY:

• wysoka sprawność ciepłowni,
• pełna automatyzacja całej ciepłowni,
• dobre wskaźniki ekologiczne,
• niskie koszty eksploatacji urządzeń,
• serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

PARAMETRY TECHNICZNE:

Zakres mocy kotła:  0,5–50 MWt
Zakres modulacji mocy: 30–100%
Temperatura robocza wody w układzie: 150 °C
Ciśnienie robocze wody: 16 bar
Ogólna sprawność ciepłowni: 109%
Stężenie NOx za kotłem
(przy zawartości azotu w paliwie do 0,5%):
< 400 mg/Nm3
Stężenie CO za kotłem: ≤ 200 mg/Nm3
Stężenie pyłów (cząsteczki stałe) w spalinach: < 50 mg/Nm3
Wilgotność paliwa: do 60%
Zawartość popiołu: do 10%
Rodzaj paliwa:  zrębek, granulaty drzewne, słoma, odpady komunalne
   

 

Powrót