kolko kolka

Oferta

Ciepłownie termoolejowe XILO OIL

W ciepłowniach termoolejowych jako nośnik ciepła używany jest olej termalny, co umożliwia uzyskanie wysokiej temperatury bez użycia pary wodnej i wysokiego ciśnienia.

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE:

• system składowania i transportowania paliwa do paleniska,
• palenisko,
• kocioł,
• system oczyszczania spalin,
• kondensacyjny ekonomizer spalin (w miarę możliwości),
• system usuwania popiołu,
• komin,
• system sterowania.

ZALETY:

• temperatura do 350 °C przy niskim ciśnieniu roboczym (do 10 bar),
• gwarancja stabilności parametrów przez zastosowanie w pełni zautomatyzowanego systemu sterowania,
• zgodność budowanych instalacji z najwyższymi wymaganiami ekologicznymi,
• łatwość eksploatacji i napraw.

PARAMETRY TECHNICZNE:

Zakres mocy kotła (wydajność): 1 – 75 t/h
Zakres modulacji mocy: 30 – 100%
Temperatura pary: do 500 °C
Ogólna sprawność ciepłowni: 106%
Zakres mocy paleniska (kotła): 1 – 20 MWt
Zakres modulacji mocy: 30 – 100%
Temperatura oleju termalnego: do 350 ºC
Ogólny współczynnik sprawności kotła: > 80%
Stężenie NOx za kotłem
(przy zawartości azotu w paliwie do 0,5%)
< 400 mg/Nm3
Stężenie CO (za kotłem): < 200 mg/Nm3
Stężenie pyłów w gazach kominowych: < 50 mg/Nm3

 

Powrót